RUIS levert diensten op het gebied van...

 • Beperking van geluid naar de omgeving
 • Interne geluidniveaus van installaties beheersen
 • Trillinggeïsoleerde opstelling voor installaties
 • Controlemetingen en toetsing aan (wettelijke) eisen - Activiteitenbesluit / Bouwbesluit / BREEAM NL / Frisse Scholen
 • Second opinion akoestische maatregelen voor aannemers
 • Workshop installatiegeluid voor installatietechnici

Monumentaal landgoed ‘Duin en Kruidberg’

Tijdens het vervangen van de dakinstallaties is de geluidisolatie naar de ondergelegen hotelkamers verbeterd. Met een combinatie van installatietechnische en bouwkundige maatregelen kunnen de onderliggende hotelkamers nu weer volwaardig verhuurd worden.

 • Akoestische metingen
 • Analyse en advies m.b.t. de te nemen installatietechnische en bouwkundige maatregelen

Uitgevoerd binnen dienstverband Royal HaskoningDHV – in opdracht van ABN Amro (Vastgoed)

 

 

De Rotterdam

Second opinion en advies voor de akoestische maatregelen van de installaties van De Rotterdam.  

Hierbij is snel en efficient een totaalbeoordeling van een groot installatieontwerp gedaan.

 • Second - opinion: Analyse en advies benodigde akoestische maatregelen voor de installaties

Uitgevoerd binnen dienstverband LBP│Sight – in opdracht van Van Toorenburg Installatiebedrijf

 

 

Workshop Installatiegeluid

Deze workshop is bij de afdelingen installatietechnologie van Royal HaskoningDHV met veel enthousiasme ontvangen.

Deelnemers vonden hem ‘praktisch, pragmatisch, concreet en resultaatgericht’.  

Doel van de workshop (van ongeveer 1,5 uur) is:

 • Inzicht geven in de basisprincipes van geluid en geluidbeheersing
 • Eenvoudige berekeningen zelf kunnen maken
 • Pragmatische oplossingsrichtingen – wat werkt wel, wat werkt niet.
 • Knelpunten signaleren, weten wanneer een specialist nodig is.