RUIS levert diensten op het gebied van...

 • Bouwakoestiek en geluidisolatie
 • Geluidwering gebouwschil (verkeerslawaai, regengeluid, etc.)
 • Ruimte-akoestiek
 • Toetsing, metingen, rapportages ten aanzien van ....
 • Bouwbesluit / Activiteitenbesluit, Frisse Scholen, BREEAM NL - daglicht, akoestiek en bouwfysica
 • On-site advies en controles tijdens de bouw - om de beoogde kwaliteit te realiseren
 • Nagalmtijd-, lucht- en contactgeluidisolatiemetingen,

VEN Development

Het voormalige KPN hoofdgebouw naast station Amsterdam Sloterdijk wordt gerenoveerd en herbestemd tot een hotel en conferentiecentrum. Naast  diverse ondersteunende functies zoals een restaurant, bar en diverse zalen komen er ook long-stay appartementen, een casino, fitnesscentrum en een spa.  Diverse functies kunnen hier binnen een bestaand pand naast elkaar gelijktijdig en optimaal functioneren.

 • Bouwakoestiek – interne geluidisolatie en beheersing van wegverkeerslawaai
 • Ruimteakoestiek – spraakverstaanbaarheid en geluidbeheersing in grote open ruimten
 • Installatiegeluid – het realiseren van voldoende lage achtergrondgeluidniveaus in de hotelkamers
 • Inspecties tijdens de bouw en controlemetingen

Uitgevoerd binnen dienstverband Royal HaskoningDHV in opdracht van Omnam Group

Wereld voor Techniek

Herbestemming en renovatie van een voormalig industriepand in Amersfoort naar een onderwijslocatie (mbo Techniek). Het pand ligt op een locatie met een hoge geluidbelasting. Met een beperkt budget is hier een goed functionerende, geluidgevoelige bestemming gerealiseerd.

 • Geluidwering gebouwschil, ruimteakoestiek, interne geluidisolatie en beheersing regengeluid
 • Bouwbesluittoetsing en advies - daglicht, geluidwering, akoestiek, thermische schil

Uitgevoerd binnen dienstverband Royal HaskoningDHV in opdracht van de AGSArchitects

Bioscoop Veerplein Vlaardingen

Het voormalig V&D pand aan het Veerplein in Vlaardingen is herbestemd tot bioscoop (6 zalen) en vrijetijdscentrum.

Er is hier een zeer hoge geluidisolatie voor de bioscoopzalen gerealiseerd, binnen de randvoorwaarden van een bestaand gebouw.

 • Advisering m.b.t. het realiseren van een zeer hoge geluidisolatie met lichte scheidingsconstructies.
 • Advies en controle tijdens bouwfasen

Uitgevoerd binnen dienstverband LBP|Sight in opdracht van Centrum Projecten